Sultan V.Murad Mason Muydu?

Osmanlı Padişahı V. Murat 1872 yılında İstanbul’da Mason locasına kaydı yapıldı.-Murat’ın mason olmasında İngiltere Sarayında Prens Edward’ın etkisi vardı.-Mason locaları Murat’ı geleceğin Osmanlı Padişahı yapmak için çalışmalara başladılar.-Murat 1876 yılında Osmanlı tahtına çıktı. Olaylar karşısında sinir krizleri geçirdi.

-Murat’ın mason olmasıyla Osmanlı’nın üst yönetimi İngiltere’ye bağımlı masonların eline geçmişti.

 

Sultan V. Murad'ın Masonluk Eşarbı ve Mason Olduğuna Dair Belge

 

Murat, Osmanlı tarihinde  bir dönüm noktasının da ismiydi. 1876 yılında ilan edilen I. Meşrutiyet’e giden yolda o ve onun fikir arkadaşlarının önemli yeri vardı. Padişah Abdülmecit’in oğluydu. Ve kardeşi de Abdülhamit idi. Murat çocukluğunda ve gençliğinde hem doğu ve hemde batı kültürüne aşina bir eğitim aldı. Sarayda onun Fransızca öğretmeni  Profesör M. Gadret idi. Piyano derslerini ise Maestro Guatelli Paşa veriyordu. Türkçe derslerine Ferit Efendi, Arapça’yı da Şeyh Hafız Efendi’den öğrendi. .

Murat’ın eğitiminde ona batılı kültürü ve düşünceyi açıklayan hiç şüphesiz ki M. Gadret idi. Ve Gadret önde gelen bir “mason”idi.

 

İngiltere Prensi Edward,Murad'ın Mason olmasında rol  oynadı.

Abdülaziz’in 1861 yılında padişah olması ve sonrasında  gelişen olaylar içinde Avrupa’ya Osmanlı’nın güncünü hanedan  ailesinin ihtişamını zenginliğini göstermek için 1868 yılında  bir  gezi yapıldı. Abdülaziz, Osmanlı’nın üst düzey yöneticileri bu  arada Murat ve kardeşi Abdülhamit de geziye katıldılar.  Paris’te iken Fransız İmparatoru III. Napolyon ile  görüşüldü.  Fransa’nın lüks saraylarında parlak avizelerin  altında ve müzik eşliğinde genç ve güzel Fransız güzellerinin  kolları arasında -geleceğin padişahı- Murat’ın dans edişi  görenlerin dikkatinden kaçmadı. Fransızcayı, Fransız kültürünü  bir Fransız gibi biliyor ve sanki yaşıyordu. Gezi heyeti sonra  Berlin’e , kraliçe Victorya’nın daveti üzerine de Londra’ya  gitti.


Londra gezisinde kraliçe Victorya, Murat’ı ileride kendi saflarına çekmek “itaatkar olması”   için beğendiği bir İngiliz prensesi ile evlenmesini dahi teklif etti.  Murat’ın bir İngiliz kraliçesi ile evlenmesi mümkün olmadı ama Londra’da iken geleceğin İngiliz karalı olacak prens Edward ile yakın arkadaşlık kurdu. Edward, İngiliz tarihinde ünlü bir mason üstad olarak da biliniyordu.

    Osmanlı Şehzadesi Murad, Kadıköy’deki Fikirtepesinde bulunan köşkünde geçirdiği zaman içinde Batı yanlısı, meşruti idareyi savunan Genç Osmanlılar ile yakın temas içinde idi.  Toplantılarda ona “Masonluk medeniyettir” görüşleri yansıtıldı.  Anayasa, seçimler, parlamento, padişahın yetki ve görevlerinin sınırlanması ve halkın güvenliği, bu arada Osmanlı yurttaşı olanlar arasında din ve ırk ayırımı yapmaksızın eşitlik ilkesinin uygulanması ve hemen  herkesin birbirini “kardeş” görmesi düşüncelerinin önemi anlatıldı.

     İstanbul’da  Mason 1868yılında Proodos Locası kurulmuştu.  Ritüel ve konuşmalar hatta tüzük Rumca yazılmıştı. Rumca  Proodos  locası Beyoğlunda Hacopulos çarşısında dernek odasında gizlilik içinde sürdürdü çalışmalarını. Proodos, Rumca bir kelimeydi. Türkçesi “İlerleme” anlamına geliyordu. Proodos’un ilk başkanı da Alexandre İsmyrides adındaki bir Rum idi. Ancak Proodos’un başına 1870 yılında Murat’ın yakın bir arkadaşı Cleanti Scaliyeri geçti.  Scaliyeri’nin mesleği Avukatlık idi. Fransız  Union d’ Orient ( UD) locasına 1865 yılında mason olarak girmişti. O zaman “UD” nin başında Louis Amiable vardı. Aman içinde Scalieri, yeni kurulan Proodos hocasının üstadı muhteremliği görevine getirilmişti. Proodos locasına Rumların yanı sıra Türklerin de üye olması ile locanın ritüel (ayin) dili hem Rumca ve hem de Rumca olarak tespit edilmişti.

     Tarih 20 Ekim 1872. Yer İstanbul Boğazı’nın Anadolu kıyısındaki Kadıköy. O gün istanbul’da yaşayanlar çok önemli ve gizli bir toplantının farkında olamazlardı. Herkes işinde gücünde idi. Boğazın serin sularında yol alanların izlediği martıların çığlıkları veya Haliç kıyısındaki limanlara mal boşaltan tekneler, Sirkeci’de sırtına aldığı yüz kiloyu aşkın çzuvalı kaldıran Kart, Arnavut veya Türk hamallar nereden bilsinler Kadıkay’de Louis Amiable’nin evinde gece bir yarısı yapılan gizli toplantıyı.

Murat, gözleri bağlı olarak salona alındı. Josef Makaryos adındaki Rum asıllı üstad’ın önünde, Louis Amiable hatip olarak konuşmaya başladı:

    -“Kendi istek ve inancınızla, hiçbir tesir altında kalmaksızın Masonluğu kabul ediyor musunuz?”. Murad’ın sesi yükseldi:

    -“Evet ediyorum”. Ve tekrar kendisine soruldu:

    -“Gördüklerimi ve duyduklarımı hiç kimseye söylemeyeceğime, biri sır gibi saklayacağına namus ve şeref sözü verir misin?”. Murat, hiç çekinmeden

    “-Evet” dedi.

    Üstad Makaryos’un konuşması izledi: “Bu andan itibaren Murat’ı kardeşimiz olarak kabul ve ilan ediyorum.”. Elinde tuttuğu kılıcı Murat’ın göğsüne dayayarak “ Şu andan itibaren seni Proodos Locasının üyesi ve kardeşimiz olduğunu ilan ve kabul ediyorum” dedi.

     Murat’ı, Masonluğa kabul eden tekris (tören) esnasında  Ragıp Efendi I. Nazır, Hilmi Efendi II. Nazır, Ahmet Bey sekreter, Sait Bey soruşturucu olarak görev almışlardı. Murat, Kadıköy’deki tören ile Masonluğa çırak derecesinde  kabul edilmişti.

    8 Aralık 1872. Yer: Çemberlitaş yakınlarında Ağa Hamamı sokaktaki 12 numaralı bina. Burada Proodos Locası çalışmalarını sürdürmektedir.  Proodos’un locasına üye olanların huzurunda Murat Masonlukta derece atlayarak “kalfalık ve üstadlık” derecelerini aldı.

Ve kısa zamanda 1873 tarihinde Murat  “PL” tarafından 18 derece ile masonluktaki  “Gül Haç şövalyesi” yapıldı.

    Bu olayı izleyen zaman içinde Murat’ın kardeşi Nurettin Efendi, 24 Ağustos 1875 tarihinde, Şehzade Kemalettin Efendi de 24 Ağustos 1875 tarihinde masonluğa kabul edildiler. Murat ve kardeşlerinin Rumların kurucusu olduğu locada masonluğa geçmesinde Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa yardımcı oldular.

    Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da işbaşındaki Padişah Abdülaziz’den sonra yönetimin başına getirilecek olan kişi PL ve UO örgütleri tarafından belirlenmişti. Adı geçen örgütler özellikle Fransa ve daha sonrada İngiltere’yi kontrol eden Uluslar arası bir güçtü. Öncelikle İngilizlerin Uluslar arası çıkarlarını koruyacak  özellikle de kaynağı eski Tevrat’a Yahudi ideallerine dayanacak bir düşünceyi yeryüzünde hakim kılacaktı.

Mason locasının verdiği diploma örneği

 

 

 Bay X, bütün bu gelişmeleri öğrendikten sonra gece uykusunda Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey ve kayınpederi Ahi Şeyhi Edebali’nin tarihi konuşmasının rüyasını gördü.  Şeyh Edebali, damadı ve geleceğin “Devleti Aliye-i Osmani”nin kurucusu olan Osman’a öğütler veriyordu:


EY OĞUL 

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar akşam ezanında ölürler. 
Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. 
Ama; Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. 
Bütün fethedilememiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. 
Ananı, Atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. 
Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. 
Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme 
sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz. 
Üç kişiye acı: 
Cahiller arasındaki alime, 
Zenginken fakir düşene, 
Hatırlı iken itibarını kaybedene, 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !